wordpress 外贸建站
WordPress外贸营销网站一站式解决方案
13714251660     191919168

技术博客

» 技术博客

如何挑选域名?查询域名是否注册

2017年2月8日

域名注册需要注意的四点:
1) 域名尽量短、容易记。 2) 对于外贸网站建设来说域名中尽量包含关键字,以便在搜索排名中优先展示。3) 域名尽量选用.com的。 4) 做外贸站可以考虑加入china这个单词。
域名注册查询

查询您的域名是否可以注册

域名(不要加www与后缀):

.com .cn .tel
.mobi .net .org
.asia .me .com.cn
.net.cn .org.cn .gov.cn
.hk .tv .biz
.cc .name .info
.公司 .网络 .中国

也许您也喜欢